Výsledky vyhľadávania

  1. Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií v podmienkach nových legisltaívnych úprav s dôrazom na právny úkon squeez-out a fúzie. Medzinárodná vedecká konferencia. Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií v podmienkach nových legislatívnych úprav s dôrazom na právny úkon squeez-out a fúzie : 2. medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou Dr.H.C. Prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave : zborník prednášok a príspevkov, 10. september 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2561-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha