Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 283  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001056 xpca^"
 1. HORNICKÁ, Renáta. Účtovné zobrazenie transakcií vylúčených z pôsobnosti IFRS 3 Podnikové kombinácie. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 13.
  článok

  článok

 2. PARAJKA, Branislav. Digital Assets in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 84-88. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 3. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Importance of Region and Other Socio-Economic Factors in the Model of Business Efficiency. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 317-326 online.
  článok

  článok

 4. BROCKOVÁ, Katarína. Niektoré otázky spojené s použitím zmrazených aktív Ruskej federácie na obnovu Ukrajiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 42-50 online.
  článok

  článok

 5. HORNICKÁ, Renáta. Účtovné zobrazenie transakcií vylúčených z pôsobnosti IFRS 3 Podnikové kombinácie. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 83-88. Vplyv pandémie COVID-19 na účtovnú prax.
  článok

  článok

 6. CIAIAN, Pavel et al. Environmental and Social Preferences and Investments in Crypto-Assets. 1s Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. 41 s. ISBN 978-92-76-58776-7. ISSN 1831-9424.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Vybrané ekonomické ukazovatele slovenských knižných vydavateľstiev v odbobí pandémie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 3, s. 31-50. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 8. PARAJKA, Branislav. Kryptomeny ako súčasť digitálnych aktív v Slovenskej republike. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. Osobitné číslo, s. 33-36. VEGA 1/0517/20 (2020-2022).
  článok

  článok

 9. PČOLÁR, Mário. Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 57-65 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 10. ZELINOVÁ, Silvia. Vplyv zvýšenia storna na hodnoty v modeli VFA. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 2, s. 123-136 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.