Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 7  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001072 xpca^"
 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Odložená daň z príjmov ako nástroj objektivizácie výsledku hospodárenia po zdanení daňou z príjmov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 977-988 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. MOKOŠOVÁ, Daša. Vhodnosť metód odpisovania s účinnosťou od 1.1. 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. Mimoriadne č., s. 23-24.
  článok

  článok

 3. SUROVÝ, Vladimír - PAVLOVIČ, Vladan. Amortizácia dlhodobého majetku v Chorvátsku, aspekt daňový. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-5 CD-ROM. Project 179001.
  článok

  článok

 4. NAGY, Ladislav. Model amortizovanej hodnoty pri oceňovaní obligácií. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 9, s. 523-526. VEGA 1/0261/10. 1/0261/10, VEGA, Interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese implementácie Balanced Scorecard.
  článok

  článok

 5. MARKOVIČ, Peter. Amortizovaná obstarávacia cena - ocenenie obligácie držanej do splatnosti. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 3, s. 142-147. VEGA 1/0276/08. 1/0276/08, VEGA, Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii.
  článok

  článok

 6. GÖGHOVÁ, Tímea - KAREŠ, Ladislav. Odpisovanie nehmotného majetku podľa IAS/IFRS a US GAAP. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov]. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-233-7. VEGA 1/0284/08. 1/0284/08, VEGA, Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly v mikroekonomickom prostredí s dôrazom na potreby teórie a praxe v kontexte národných a nadnárodných požiadaviek.
  článok

  článok

 7. FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav. Oceňovanie emitovaných obligácií a umorovanie transakčných nákladov podľa IFRS/IAS. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici = the scientific journal of the Faculty of economics Matej Bel University Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008. ISSN 1335-7069, 2008, roč. 9, č. 1, s. 46-53.
  článok

  článok  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.