Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 519  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001079 xcla^"
 1. BARTOŠOVÁ, Viera. Hodnotenie finančnej situácie podniku metódou finančnej analýzy. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 13, s. 132-186.
  článok

  článok

 2. DANIHEL, Pavel. Vplyv pomerových ukazovateľov na rozhodovací proces spoločnosti. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2022. ISSN 1338-5127, 2022, roč. 14, č. 1, s. 5-14.
  článok

  článok

 3. SVATOŠOVÁ, Veronika. Importance of Financial Strategy in E-commerce. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 3, s. 278-305.
  článok

  článok

 4. BARTOŠOVÁ, Viera. Ekonomické hodnotenie podniku s dôrazom na jeho finančné charakteristiky. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 12, s.162-190.
  článok

  článok

 5. KLIEŠTIK, Tomáš et al. Remaining Financially Healthy and Competitive: The Role of Financial Predictors. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 74-92 online.
  článok

  článok

 6. PECH, Martin - PRAŽÁKOVÁ, Jaroslava - PECHOVÁ, Lucie. The Evaluation of the Success Rate of Corporate Failure Prediction in a Five-Year Period. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 108-124 online.
  článok

  článok

 7. KUČEROVÁ, Hana. Methods for Measuring Corporate Performance: A Review of Research. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 3, s. 73-92.
  článok

  článok

 8. POPOVA, Yelena. Economic or Financial Substantiation for Smart City Solutions: a Literature Study. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 183, no. 5-6, s. 125-133.
  článok

  článok

 9. KOSTIAEVA, Vareriia. Forecasts of Investment Attractiveness of Russian Oil Companies on the Example of NK Lukoil PAO. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 365-374 online.
  článok

  článok

 10. ŠTANGOVÁ, Nora - VÍGHOVÁ, Agneša. Financial Analysis in Term of Information Sources in the Organization. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 2, s. 7-14.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.