Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 298  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001083 xpca^"
 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea - TINÁKOVÁ, Eva - VETERNÍKOVÁ, Mária. Porovnanie právneho postavenia centrálnych bánk v Rakúsku, Taliansku a na Slovensku. In 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska. Medzinárodná právnická vedecká konferencia. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej právnickej vedeckej konferencie organizovanej Národnou bankou Slovenska a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 24. novembra 2022 pri príležitosti 30. výročia prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-8043-259-1, s. 128-142.
  článok

  článok

 2. MAIEROVÁ, Eva. A Comparative Analysis of Idioms with Lexemes Money and Peniaze in English and Slovak. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 44-53.
  článok

  článok

 3. ULIČNÁ, Martina. Farebný komponent v pomenovaniach venovaných charakteru človeka. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 58-67 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 4. VITÁLOŠ, Matej - ZEMAN, Jakub. Implementácia systému duálneho vzdelávania na Slovensku : analýza: august 2022. Recenzenti: Katarína Vaľková, kolektív odborných zamestnancov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. 1. vydanie. Bratislava : Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 2022. 39 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. MIŠÚN, Juraj - PUHOVICHOVÁ, Diana. Prieskum študijných programov na druhom stupni štúdia v odbore ekonómia a manažment na Slovensku. In Príprava projektu nového študijného programu Všeobecný manažment v odbore 8. Ekonómia a manažment : recenzovaný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4979-0, s. 5-14 online. KEGA 001EU-4/2021.
  článok

  článok

 6. ZEMANOVÁ, Lenka - VÁVRA, Michal. Circular Urban System Across V4 Main Cities From the Point of View of Public Spaces and Its Components as a Modern Trend for Competitiveness. In DOKBAT 2022. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2022 : 18th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2022. ISBN 978-80-7678-101-6, pp. 493-508. PMVP I-22-108-00.
  článok

  článok

 7. JURÍK, Pavol. A Comparative Study of the Usability of Different Production. In CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2021. Conference. International Conference on Innovations in Science and Education (Natural Sciences and ICT) : Proceedings of CBU in Economics and Business. - Prague : CBU Research Institute, 2021. ISBN 978-80-908061-4-6. ISSN 2695-0693 (Online), pp. 41-46 online. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 8. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Využitie viackriteriálnej analýzy pri hodnotení kvality života krajín V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 62-68 online.
  článok

  článok

 9. KOPČÁKOVÁ, Janka. Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economic Result of the Selected Company. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 104-114 online. I-21-103-00.
  článok

  článok

 10. MIZLA, Martin - ŠEFČÍKOVÁ, Denisa - GAJDOŠ, Jozef. Ordering of Innovation Projects by Multi-Criteria Decision-making Methods – A Comparison. In Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISSN 2658-0780, 2021, zeszyt 67, s. 84-94 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.