Výsledky vyhľadávania

 1. MAKALATIA, Givi. Comparative Analysis of the Factors Affecting the Economic Growth in Georgia and Assessment of the Efficiency of the Budget Policy. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 1-10.
  článok

  článok

 2. PLESNÍK, Pavol. Riziko neudržateľného cestovného ruchu v lyžiarskom stredisku Jasná. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 20-28.
  článok

  článok

 3. HLAVSA, Tomas et al. Statistical Analysis of Economic Viability of Farms Operating in Czech Areas Facing Natural Constraints. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 5, pp. 193-202.
  článok

  článok

 4. PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ Value Management Based on Controlling, Financial Analysis and Ratios – Empirical Study. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 4, pp. 277-289.
  článok

  článok

 5. BLEHA, Branislav - DIVINSKÝ, Boris. Faktory neurčitosti v predikciách vývoja zahraničnej migrácie v Slovenskej republike. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 2, s. 37-47.
  článok

  článok

 6. ŠPROCHA, Branislav. Niektoré aspekty prokreatívneho správania na Slovensku v spojitosti so vzdelaním žien. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 4, s. 3-22.
  článok

  článok

 7. HAŠKOVÁ, Simona - VOLF, Petr - MACHOVÁ, Veronika. Economic Convergence of Czech Regions in Terms of GDP and Unemployment Rate in Response to FDI Flows: Do Businesses and Regions Flourish? In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 326-329.
  článok

  článok

 8. GUNINA, Daria - BÍNA, Vladislav - NOVÁK, Michal. Strategic Advertising Management: The Case Study of the Transportation and Storage Market in the Czech Republic. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2018. ISSN 1335-4205, 2018, vol. 20, no. 4, s. 3-9. IGS F6/01/2018.
  článok

  článok

 9. HUDÁKOVÁ, Mária et al. Analysis and Evaluation of Market and Finacial Risks in Small and Medium-Sized Enterprises. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2018. ISSN 1335-4205, 2018, vol. 20, no. 2, s. 16-22. VEGA 1/0560/16.
  článok

  článok

 10. BARRERA CHAUPIS, Carlos R. Expectations and Central Banks' Forecasts: The Experience of Chile, Colombia, Mexico, Peru and the United Kingdom, 2004 – 2014. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 6, s. 578-599.
  článok

  článok