Výsledky vyhľadávania

 1. TEREK, Milan. Dotazníkové prieskumy a analýzy získaných dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Rudolf Palenčár, Mária Sakalášová. 1. vydanie. [Košice] : Equilibria, 2019. 200 s. ISBN 978-80-8143-247-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ŘEZANKOVÁ, Hana - LÖSTER, Tomáš - ŠULC, Zdeněk. Úvod do statistiky. 2. přepracované vydání, dotisk 1. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2019. 127 s. ISBN 978-80-245-2301-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 5. vydání. Praha : matfyzpress, 2019. 299 s. ISBN 978-80-7378-381-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 4. The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. International Conference. The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings : May 8-11, 2018, Zakopane, Poland. 1st edition. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. online 611 s. Socio-Economic Modelling and Forecasting, No. 1 (2018). ISBN 978-83-65907-20-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). International conference. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017) : programme and abstracts : 11th international conference and 10th international conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group : Senate House & Birkbeck University of London, UK, 16 - 18 december 2017. 1st edition. [London] : The Elsevier journal, Econometrics and Statistics (EcoSta), 2017. online [254 s.]. ISBN 978-9963-2227-4-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. STAN: OECD Structural Analysis Statistics 2016 : 2007-2014. Paris : OECD, 2017. 114 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/stan-oecd-structural-analysis-statistics-2016_stan-2016-en> ISBN 978-92-64-27443-3. ISSN 2225-2150. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Youth Aspirations and the Reality of Jobs in Developing Countries : Mind the Gap. Paris : OECD, 2017. 84 s. Development Centre Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/youth-aspirations-and-the-reality-of-jobs-in-developing-countries_9789264285668-en> ISBN 978-92-64-28565-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OLIVE, David J. Robust Multivariate Analysis. Cham : Springer, 2017. 501 s. ISBN 978-3-319-68251-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ZEMAN, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Recenzenti: Jaroslav Daňhel, Jan Fischer... [et al.]. 1. vydání. Praha : KAROLINUM, 2017. 336 s. ISBN 978-80-246-3796-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena. International conference. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena : conference proceedings : may 9-12, 2017, Zakopane, Poland. Referees: Jan Acedański ... [et al.]. 1st ed. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. online [466 s.]. ISBN 978-83-65173-85-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha