Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 15  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001105 xpca^"
 1. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza zmien v počte aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch Slovenska v rokoch 2014 – 2019. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 42-51. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Manažérske rozhodovanie : príklady. Recenzenti: Zuzana Joniaková, Dušan Masár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 181 s. [6,6 AH]. ISBN 978-80-225-4853-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 3. MAJZLÍKOVÁ, Erika. Structural Decomposition Analysis of Changes in Manufacturing Employment in Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 1, s. 56-69. I-19-105-00.
  článok

  článok

 4. MAIEROVÁ, Eva. Idioms in Newspaper Articles Focusing on Macroeconomic News. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 83-90 CD ROM.
  článok

  článok

 5. RYBÁROVÁ, Daniela. Štrukturálna analýza vybraných odvetví kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 497-504 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. PANČÍK, Ladislav - ILLÉŠOVÁ, Veronika. Prediction of the economic sentiment in the CEE and Germany. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : collection of abstracts : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4155-8, s. 59-60.
  článok

  článok

 7. LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-6] [CD-ROM]. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 8. LÁBAJ, Martin. Štrukturálne aspekty ekonomického rozvoja : slovenská ekonomika v globálnych súvislostiach. Recenzenti Milan Šikula, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 167 s. [10,5 AH]. APVV-0750-11, VEGA 1/0313/14. ISBN 978-80-225-3889-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 9. HABRMAN, Michal - KOČIŠOVÁ, Martina - LÁBAJ, Martin. Štruktúrne súvislosti slovenskej ekonomiky v roku 2008. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 40-51. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 10. JASOVSKÁ, Jana. Manažment výkonnosti a implementácia stratégie pomocou metódy Balanced Scorecard : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2011. 218 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.