Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 79  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001161 xkni^"
 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama et al. Vplyv pandémie COVID-19 na účtovnú prax : záverečná správa z výskumného projektu v podnikateľskej činnosti. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2022. [13 s.].
  kniha

  kniha

 2. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). Zborník zostavili: Miroslava Vašeková, Michal Hora. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 164 s. APVV-16-0602. ISBN 978-80-225-4847-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. MARKULIK, Štefan et al. Audit v manažérskych systémoch (v kontexte s ISO 19011). 1. vydanie. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2020. 91 s. ISBN 978-80-553-3772-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ŠUMANOVÁ, Radka. Využitie matematicko-štatistických metód v účtovníctve a audítorstve : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Mexico's national auditing system : strengthening accountable governance. Paris : OECD, 2017. 127 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/mexico-s-national-auditing-system_9789264264748-en> ISBN 978-92-64-26473-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Štandardy IAASB. Lektorovali: Július Nagy, Ján Užík. 1. vyd. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. 204 s. ISBN 978-80-972525-0-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Správa o činnosti 2014. Luxembourg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 60 s. ISBN 978-92-872-2139-1. ISSN 1831-1334. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Ako funguje Európska únia : vaša príručka o inštitúciách EÚ. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 39 s. Politiky Európskej únie. ISBN 978-92-79-39924-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Správa o činnosti 2013. Luxembourg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 51 s. ISBN 978-92-9241-765-9. ISSN 1831-1334. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 20.5.2014. Recenzenti Miloš Tumpach, Božena Soukupová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 124 s. VEGA V-14-035-00 (2014-2016). ISBN 978-80-225-4011-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.