Výsledky vyhľadávania

 1. GOMBOS, Katalin. Harmonization of Procedural Law vs Procedural Autonomy of the Member State. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 1, s. 24-32.
  článok

  článok

 2. Autonomie na pracovišti zvyšuje produktivitu zaměstanců i loajalitu k firmě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 10, s. 28.
  článok

  článok

 3. DULAK, Anton. Súkromnoprávna autonómia a jej limity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 1, s. 3-26.
  článok

  článok

 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Trhanie Španielska zabolelo všetkých. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44, s. 50-53.
  článok

  článok

 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Keď právo národa naráža na právo štátu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. októbra 2017, roč. 27, č. 41, s. 60-63.
  článok

  článok

 6. HUSENICOVÁ, Lucia - NOVÁKOVÁ, Dagmar. Zmena postavenia štátu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 392-400.
  článok

  článok

 7. SOPKULIAK, Andrej. Priestorové súvislosti v príjmoch a výdavkoch miestnej samosprávy na Slovensku. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 2, s. 167-186.
  článok

  článok

 8. CABAN, Peter. Unikátne kultúrne dedičstvo ako súčasť miestneho bohatstva polostrova Athos v kontexte relígií a svetového turizmu (miesto, kam nikdy žena nevkročila...). In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, 2017, roč. 8, č. mim. číslo, s. 44-54.
  článok

  článok

 9. PRESSBURG, Adrian Peter. Malá vojna, ktorá mohla otriasť svetom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. apríla 2016, roč. 26, č. 15, s. 36-37.
  článok

  článok

 10. DVOŘÁK, Pavel - PITROVÁ, Markéta. Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2016. ISSN 0323-1844, 2016, roč. 51, č. 3, s. 27-51.
  článok

  článok