Výsledky vyhľadávania

 1. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Inner Motivation, Autonomy, Human Relations and Ethics As Basic Elements of Current Leadership in Organizations. In Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie 2018 : Nowoczesne koncepcje zarządzania z: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, (Sosnowiec, Polska). - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018. ISBN 978-83-66165-08-3, s. 83-106 [1,94 AH].
  článok

  článok

 2. JACKO, Tomáš - KLIMOVSKÝ, Daniel - MALÍKOVÁ, Ľudmila. Dilemma of Autonomy vs. Supervision in the Local Self-Government System in Slovakia. In A Threat to Autonomy? Control and Supervision of Local and Regional Government Activities. colloquium. A Threat to Autonomy? Control and Supervision of Local and Regional Government Activities : proceedings of the colloquium of Erlange-Nürnberg (2015). - [Clermont-Ferrand] : Institut Universitaire Varenne, 2018. ISBN 978-2-37032-152-7. ISSN 2491-1194, pp. 131-146. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 3. CHUGURYAN, Simona. Historicko-politický vývoj Faerských ostrovov a ich snaha o nezávislosť. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 221-227.
  článok

  článok

 4. CHUGURYAN, Simona. Politický vývoj Grónska v kontexte jeho možných snáh o získanie nezávislosti. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 296-303 [CD-ROM]. VEGA 1/1009/11.
  článok

  článok

 5. THOMASOVÁ, Elena. Sieťová štruktúra zložená z améb. In Akademický repozitár [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [s.n.], 2011, 22.6.2011, s. [1-5]. Dostupné na : <http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/ameby.pdf>
  článok

  článok

 6. IVANIČKA, Koloman. Genius loci as the factor of sustainability in Slovakia. In Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3204-4, s. 633-650.
  článok

  článok

 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Operácie v zahraničnom obchode. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 284 s. [17,644 AH]. ISBN 978-80-225-2537-4. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 8. EŠTVANÍK, Andrej. Európska únia v systéme európskej bezpečnosti. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2410-0, s. 460-465.
  článok

  článok

 9. WEISS, Peter. Západný Balkán ako priorita zahraničnej politiky Slovenskej republiky po vstupe do EÚ. In Současná Evropa a Česká republika. - Praha : Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze. ISSN 1211-4073, 2006, roč. 11, č. 2, s. 183-198.
  článok

  článok

 10. SMREKOVÁ, Marta - PULLMANOVÁ, Terézia - RUŽEKOVÁ, Viera. Operácie v zahraničnom obchode. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004, dotlač 2005. 118 s. ISBN 80-225-1950-2. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]