Výsledky vyhľadávania

 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : 4H production. 12x ročne. ISSN 1212-4273. Dostupné na : http://www.bankovnictvionline.cz/
  časopis

  časopis

 3. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. 2x ročne. ISSN 1336-8818
  časopis

  časopis

 4. 4.BIATEC

  BIATEC : odborný bankový časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Národná banka Slovenska. 6x ročne. ISSN 1335-0900. Dostupné na : http://www.nbs.sk/sk/publikacie/biatec-odborny-bankovy-casopis
  časopis

  časopis

 5. For fin : odborný dvojmesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fin Star. 6x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2195> ISSN 1339-5416.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. Journal of centrum cathedra : the business and economy research journal. Lima : Universidad Católica del Perú. 2x ročne. ISSN 1851-6599. Dostupné na : http://centrumwebs.pucp.edu.pe/jcc/
  časopis

  časopis

 7. Journal : the Capco Institute Journal of financial transformation. Antwerp : The Capital Markets Company. 4x ročne
  časopis

  časopis

 8. Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej služby Private banking. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum bývania. 2x ročne
  časopis

  časopis

 9. Megatrend review : the international review of applied economics. Belgrade : Megatrend University. 2x ročne. ISSN 1820-4570
  časopis

  časopis

 10. Megatrend revija : medunarodni časopis za primenjenu ekonomiju. Beograd : Megatrend univerzitet. 2x ročne. ISSN 1820-3159
  časopis

  časopis