Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 876  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001202 xpca^"
 1. MKIYES, Hussein. Optimizing Islamic Bank Performance for Unlocking Path of Profitability. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2024, vol. 44, no. 1, pp. 485-500.
  článok

  článok

 2. VOJTKOVÁ, Mária - MIHALECH, Patrik. Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Argumenta Oeconomica. - Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business, 2023. ISSN 2720-5088, 50, nr. 1, (2023. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 3. HANUŠNIAK, Ondrej. Impact of Basel III Agreement on the European Union's Banking Sector. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 140-148.
  článok

  článok

 4. MIHALECH, Patrik - TEPLANOVÁ, Patrícia. Ukazovatele pre riadenie rizika likvidity vo finančných inštitúciách. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 37-47. VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 5. ZYZNARSKA-DWORCZAK, Beata et al. Sustainability Performance Efficiency in the Banking Sector. - Registrovaný: Scopus. In Economic Research. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X, 2023, vol. 36, no. 3, pp. 1-26. APVV-16-0602, VEGA 1/0047/23.
  článok

  článok

 6. JANČÍKOVÁ, Eva. The Position of Chinese Juan in the World Economy. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 218-224. VEGA 1/0732/21.
  článok

  článok

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília. CSR Analysis of Chosen Bank as Part of its Corporate Identity in the International Environment. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2023 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-39-9, s. 166-173. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 8. FERENČÍKOVÁ, Soňa - KRAJČÍK, Daniel - ZÁBOJNÍK, Stanislav. The Value of Reverse Knowledge Transfer: Case of Austrian Bank in Slovakia. Aut. Stanislav Zábojník. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Saint-Louis : IEECA ̶ Istitute of Eastern Europe and Central Asia. ISSN 2328-8272, 2023, vol. 10, no. 5, pp. 764–772. VEGA 1/0270/22.
  článok

  článok

 9. CESNAK, Martin et al. The Impact of Loan Payment Deferral on Indebted Households and Financial Stability During the Covid-19 Pandemic: Survey Results From Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2023. ISSN 2464-7683, 2023, vol. 73, no. 3, pp. 220-250. APVV-20-0359.
  článok

  článok

 10. FILANOVÁ, Jana - ČERNÝ, Matej. IT Service Management as the Support for Digital Transformation in the Financial Sector. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 498-507. VEGA 1/0662/23 (50%), VEGA 1/0767/21 (50%).
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.