Výsledky vyhľadávania

 1. EVANS, Carig - VAN VUUREN, Gary. Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 1, pp. 239-257.
  článok

  článok

 2. KOSÁKOVÁ, Miroslava. Krátkodobá úroková sadzba ESTER. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Október 2018, roč. 26, č. 5, s. 15-17.
  článok

  článok

 3. MACHOVÁ, Renáta et al. Benchmarking Smart E-Government Development: Insights From a National Perspective. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 152-164.
  článok

  článok

 4. FRIEDEL, Libor. Čtyři perspektivy procestního přístupu. In Perspektivy kvality : odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šiření znalostí o managementu. - Praha 1 : Česká společnost pro jakost, 2018. ISSN 1805-6857, 2018, roč. 14, č. 3, s. 4-9.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Michal - HALMO, Martin. Innovation Management Anamnesis in the Slovak and Czech Public Sector. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 2, s. 41-58.
  článok

  článok

 6. BOBKOVÁ, Markéta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17.
  článok

  článok

 7. SURMACZ, Tomasz. Green supply chain management improvement and performance evaluation with scor model. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 1, s. 35-40 online.
  článok

  článok

 8. ANDRESIČ, Peter. Budúcnosť Euriboru alebo reforma hlavných úrokových benchmarkov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Jún 2016, roč. 24, č. 3, s. 16-19.
  článok

  článok

 9. TEKULOVÁ, Zuzana - KRALÍK, Marián - CHODASOVÁ, Zuzana. Take advantage of benchmarking methods in measuring performance. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2016. ISSN 1336-9105, 2016, vol. 11, no. 1, s. 27-34 online. VEGA 1/0652/16.
  článok

  článok

 10. HANZLÍK, Filip. Posuzování úvěruschopnosti žadatele o spotřebitelský úvěr. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok