Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 392  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001254 xpca^"
 1. AUGUSTÍN, Michael. The Helsinki Process During the CSCE Chairmanshipof the Czech and Slovak Federative Republic in 1992: From Prague to Helsinki. In Res Gestae. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2023. ISSN 2450-4475, 2023, č. 16, s. 149-163.
  článok

  článok

 2. STOVÍČEK, Filip - TEPLANOVÁ, Patrícia. Trends in Cyber Risks Insurance. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 245-252. I-23-102-00.
  článok

  článok

 3. BOCKOVÁ, Lucia. European Union Sanctions Regime against Cyber-attacks. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 15-24.
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Impact of Leadership Style and Crisis Skills of Nursing Managers on the Safe Working Climate of Nurses during the Covid-19 Pandemic in Selected Health Care Facilities in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Zdravotnícke listy : [vedecký recenzovaný časopis]. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 2644-4909, 2023, roč. 11, č. 1, s. 31-36.
  článok

  článok

 5. MAJERNÍK, Milan et al. Integrated Management of the Environment-Safety Risks in the Thermal Power Station. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2023, vol. 32, no. 5, pp. 4725-4738. KEGA 030EU-4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022.
  článok

  článok

 6. AUGUSTÍN, Michael. KBSE počas československého predsedníctva: 2. zasadnutie Rady ministrov KBSE v Prahe. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 7-15 online. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 7. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Kooperatívna bezpečnosť a jadrové zbrane. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 125-131 online. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Kritické poznámky k aktuálnym teoretickým interpretáciám hybridnej vojny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 52-64 online.
  článok

  článok

 9. TÖRÖKOVÁ, Anikó. Bezpečnostné aspekty ochrany údajov edge computingu. In Manažment informačných technológií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5000-0, s. 73-84. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 10. KROMKOVÁ, Júlia. Súčasné trendy a perspektívy poľskej obrany. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 335-346.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.