Výsledky vyhľadávania

  1. Science & military. - Spracovaný v EKO-INDEX. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. 2x ročne. ISSN 1336-8885. Dostupné na : http://sm.aos.sk/index.php/en/
    časopis

    časopis

  2. Security Dialogue. - Registrovaný: Current Contents Connect. Oslo : SAGE Publ./PRIO. 4x ročne. ISSN 0967-0106. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/sdi
    časopis

    časopis