Výsledky vyhľadávania

 1. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Zmeny v prístupoch k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priemyselnej revolúcii 4.0. a 5.0 ako súčasť personálneho manažmentu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 364-371 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 2. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. A Healthy and Safe Working Environment in Companies as a Challenge for the Personnel Nanagement in Digital Age of Social Networks. In Moderní personální management : trendy a výzvy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-069-8, s. 63-69. [VEGA 1/0447/19].
  článok

  článok

 3. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Potreba opakovaného vzdelávania v oblasti BOZP v prípade vzniku pracovného úrazu v podniku. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 62-68 CD-ROM. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 4. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Kybernetická bezpečnosť údajov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnancov v malých a stredných podnikoch. In Digitální ekonomika a společnost. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-048-3, s. 19-23 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 5. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Pracovné prostredie a pracovné podmienky zamestnancov ako nástroj ekonomickej návratnosti v oblasti BOZP v podnikoch SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 354-359 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 6. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. The Importance of Occupational Safety and Health Education in the Event of Accidents at Work due to Non-Compliance with Occupational Safety Rules and Standards. In IISES 2019: Teaching & Education. International Conference. IISES 2019: Teaching & Education : Proceedings of the 8th International Conference, 17 - 20 September 2019, (Vienna, Austria). - Prague : IISES, 2019. ISBN 978-80-87927-90-8. ISSN 2570-6551, pp. 242-251 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 7. DEHGHANI, Arman - FENDEKOVÁ, Eleonora - MARKOVIČ, Peter. Performance Measurement of Occupational Safety and Health Management. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 107-113 online. VEGA 1/0368/19 (75%), VEGA 1/0066/17 (25%).
  článok

  článok

 8. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia pri zabezpečovaní dodržiavania noriem BOZP v podnikoch. In Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Międzynarodową konferencję naukową. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi : Międzynarodową konferencję naukową. - Łodž : Wydawnictwo UNS w Łodzi, 2018. ISBN 978-83-64838-23-1, s. 113-121 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 9. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Nové a vznikajúce riziká na pracoviskách ako aktuálne trendy a otázky bezpečnostného manažmentu. In Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223, s. 54-57 online. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 10. CIERNIAK-EMERYCH, Anna - DZIUBA, Szymon - KARKALÍKOVÁ, Marta. Effect of the Integrated Management System on the Occupational Safety and Health in Enterprises: A Case Study. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 4-11 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok