Výsledky vyhľadávania

 1. BROCKOVÁ, Katarína - KUCHARČÍK, Rudolf - LIPKOVÁ, Ľudmila. Položenije kurdov na Bližnem Vostoke: nekotoryje aspekty. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 33-48 online.
  článok

  článok

 2. LIPKOVÁ, Ľudmila. K niektorým otázkam súčasného Turecko-Kurdského vojenského konfliktu. In Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia. workshop. Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4653-9, s. 64-71 online. [KEGA 015EU-4/2018].
  článok

  článok

 3. SZABÓ, Jakub. Kurdská autonómia ako spôsob riešenia blízkovýchodnej otázky. In Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia. workshop. Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4653-9, s. 80-91 online. [KEGA 015EU-4/2018].
  článok

  článok

 4. BOROVSKÁ, Zuzana - PALUŠKOVÁ, Hana. Analýza vybraných krajín Blízkeho východu na základe hodnotenia viacfaktorových indikátorov so zreteľom na iránsku ekonomiku. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 18-26 online. I-19-103-00, I-19-106-00.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František. Trumpovské rinčanie zbraňami. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, október 2018, roč. 18, č. 10, s. 48-50.
  článok

  článok

 6. ŠKVRNDA, František. Sýrsky bezpečnostný rébus. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, jún 2018, roč. 18, č. 6, s. 50-52.
  článok

  článok

 7. PILZ, Tomáš - ŠKVRNDA, František. Západný hlavný mediálny prúd kŕmi svet nechutnou stravou. Značná časť sveta tomu už ale neverí, vraví docent Škvrnda. In Parlamentné Listy.sk. - [s.l.] : [s.n.], 2018, 17.5.2018, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Strata hegemónie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, marec 2018, roč. 18, č. 3, s. 44-46.
  článok

  článok

 9. SORBY, Karol R. Politické dôsledky suezskej vojny pre Blízky východ. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 37-54 online. VEGA 2/0028/18.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Vytláča Moskva Washington z Blízkeho východu? In Zem & vek : revue 2018. - Bratislava : Sofian, 2018. ISBN 978-80-971584-6-0, s. 44-50.
  článok

  článok