Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. Úvěruschopnost klienta máme pod kontrolou! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. RAJL, Jiří. Nový zákon o spotřebitelském úvěru zkultivuje trh půjček. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok

 3. GAJZLER, Miroslav. Obsluha UHNWI klientů v privátním bankovnictví v České republice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok

 4. VAŠKOVÁ, Eva. Dôveruj, ale preveruj. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 4, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. RAJL, Jiří. Očekávané vlivy přpravované regulace na trh s mikropůjčkami. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 11, s. 18-19.
  článok

  článok

 6. POLÁKOVÁ, Petra. K riadeniu úverového rizika. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. 2, s. 1-6. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 7. Privátní bankéř - nový člen rodiny. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 6, s. 36-37.
  článok

  článok

 8. BALÁŽOVÁ, Eva - CECÍKOVÁ, Ivana. Hodnotenie rozvojového potenciálu vybraných miest Slovenska prostredníctvom ukazovateľov rozvojovej bonity. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN 1338-6581, 2013, roč. 2, č. 2, s. 9-17.
  článok

  článok

 9. JUŘÍK, Pavel. Prestižní karty - k nezaplacení. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 12, s. 26-27.
  článok

  článok

 10. JEŠKO, Vladimír. Privátne bankovníctvo: veda i umenie : kto má dosť peňazí, má aj bohatý výber správcov svojho majetku. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č. Január/Február, s. 26-27. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0125783/GW-01-2011-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok