Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. Úvěruschopnost klienta máme pod kontrolou! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok


 2. GAJZLER, Miroslav. Obsluha UHNWI klientů v privátním bankovnictví v České republice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok


 3. VAŠKOVÁ, Eva. Dôveruj, ale preveruj. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 4, s. 20-21.
  článok

  článok


 4. RAJL, Jiří. Nový zákon o spotřebitelském úvěru zkultivuje trh půjček. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok


 5. RAJL, Jiří. Očekávané vlivy přpravované regulace na trh s mikropůjčkami. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 11, s. 18-19.
  článok

  článok


 6. Privátní bankéř - nový člen rodiny. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 6, s. 36-37.
  článok

  článok


 7. POLÁKOVÁ, Petra. K riadeniu úverového rizika. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. 2, s. 1-6. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 8. BALÁŽOVÁ, Eva - CECÍKOVÁ, Ivana. Hodnotenie rozvojového potenciálu vybraných miest Slovenska prostredníctvom ukazovateľov rozvojovej bonity. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN 1338-6581, 2013, roč. 2, č. 2, s. 9-17.
  článok

  článok


 9. JUŘÍK, Pavel. Prestižní karty - k nezaplacení. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 12, s. 26-27.
  článok

  článok


 10. VALIHOROVÁ, Andrea. Úvěrový registr jako nástroj eliminace podvodů v sektoru bankovnictví. In FIN STAR NET 2011 : zborník recenzovaných príspevkov z II. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : 8.-10. februára 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-4-4, s. 1-7. Dostupné na : <www.finstar.sk>
  článok

  článok