Výsledky vyhľadávania

 1. SKORKOVÁ, Zuzana - HOLICKÁ, Zuzana - KOVÁČIK, Michal. Is Holacracy Bringing Down Hierarchy or Is It Only an Appealing Marketing Slogan? In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 461-472 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 2. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Daňová politika a jej vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-6] CD-ROM. I-20-108-00.
  článok

  článok

 3. SKORKOVÁ, Zuzana. Formalizácia a jej vplyv na organizačnú štruktúru podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 535-545 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 4. SKORKOVÁ, Zuzana. Quo vadis byrokracia? In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-325-9, s. 27-41 [1,25 AH].
  článok

  článok

 5. SKORKOVÁ, Zuzana. Kritika byrokracie. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 506-515 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 6. DROTÁR, Matúš - ŠIPIKAL, Miroslav. Byrokracia pri projektoch podporovaných z Európskej únie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 2, s. 23-30.
  článok

  článok

 7. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Negative Attitudes to Control(-ling) - a Long-term Study. In International Journal of Economics, Finance and Business Management Studies. - Livingston, United Kingdom : FLE Learning. ISSN 2397-6926, 2019, vol. 5, no. 2, pp. 17-27 online.
  článok

  článok

 8. DĚDEČKOVÁ, Nina. Post-byrokratická organizácia a zmeny v prístupe ku kontrole. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 100-106 online.
  článok

  článok

 9. KMEŤOVÁ, Oľga. Boj proti byrokracii na Slovensku vo svetle novej právnej úpravy. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 2, s. 64-72.
  článok

  článok

 10. SKORKOVÁ, Zuzana. Sloboda versus kontrola v podniku. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 65-73 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok