Výsledky vyhľadávania

 1. KMEŤOVÁ, Oľga. Boj proti byrokracii na Slovensku vo svetle novej právnej úpravy. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 2, s. 64-72.
  článok

  článok

 2. SKORKOVÁ, Zuzana - KOVÁČIK, Michal. Control - One of the Pillars of Bureaucratic Organisation. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 97-109 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. SKORKOVÁ, Zuzana. Sloboda versus kontrola v podniku. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 65-73 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 4. SKORKOVÁ, Zuzana. Byrokracia v organizácii – jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2017. ISSN 2453-8167, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-8 online.
  článok

  článok

 5. SKORKOVÁ, Zuzana. Koncept holokracie v organizácii a príklady jej fungovania v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 569-578 CD-ROM. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Startupy a ich podpora od verejnej a štátnej správy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 750-758 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 7. BECK, Adrián - DANKOVÁ, Lenka. E-government a dopad na podnikateľa. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 321-328 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. GALOVSKÁ, Marcela. Changes in the meaning of control managerial functions in the context of global economic crisis. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 249-253 CD ROM.
  článok

  článok

 9. ŠIPIKAL, Miroslav. Political and administrative bariers of implementation of cohesion policy in Slovakia. In International Academic Conference. Proceedings of the 14th International Academic Conference : La Valleta, Malta, 28-31 October 2014. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. ISBN 978-80-87927-06-9, pp. 399-406 online. VEGA 1/0093/12. Dostupné na : <http://www.iises.net/proceedings/14th-international-academic-conference-malta/table-of-content>
  článok

  článok

 10. RABATINOVÁ, Marcela - SCHULTZOVÁ, Anna. Elimination of VAT evasion in Slovakia - selected antifraud measures. - Registrovaný: Web of Science. In Political sciences, law, finance, economics and tourism. International multidisciplinary scientific conferences. Political sciences, law, finance, economics and tourism : SGEM International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts : conference proceedings : 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-26-1. ISSN 2367-5659, s. 233-240. VEGA 1/0008/11.
  článok

  článok