Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠUTA, Tomáš. Realitná hostina s otáznym koncom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 6. júla 2017, roč. 27, č. 27, s. 38-39.
  článok

  článok

 2. NJAVRO, Mato - POSEDEL, Petra - VIZEK, Maruška. Regime switching behaviour of real estate and equity prices in emerging countries. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 4, s. 396-410.
  článok

  článok

 3. GEVORGYAN, Kristine. Analýza cenových bublin na českém trhu s nemovitostmi. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 5, s. 45-63.
  článok

  článok

 4. HALUŠKA, Ján - CÁR, Mikuláš. Modelovanie vývoja ceny bývania na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, November 2014, roč. 22, č. 9, s. 6-10.
  článok

  článok

 5. CÁR, Mikuláš. Niektoré možnosti hodnotenia úrovne cien bývania. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Január 2014, roč. 22, č. 1, s. 2-7.
  článok

  článok

 6. JEŽOVÁ, Monika. Změny na trhu nemovitostí pro bydlení v souvislosti s ekonomickou krizí. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2012. ISSN 1805-3246, 2013, č. 1, s. 1-14.
  článok

  článok

 7. PÁNIK, Miroslav. Analýza cien netnuteľností určených na bývanie v SR a predikcia vývoja priemerných cien bytov v roku 2013. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 253-263.
  článok

  článok

 8. FERANEC, Roman. Realitný trh v rozmrazovacej fáze : realitným fondom už nehnuteľnosti generujú výnos. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, máj 2011, roč. 12, č. 5, s. 10-11.
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel. Teplomerom sa zisťuje nielen telesná teplota : cenová mapa je zrozumiteľná pomôcka pre rýchlu orientáciu na realitnom trhu. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, máj 2011, roč. 12, č. 5, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. CÁR, Mikuláš. Na Slovensku pokračuje kryštalizácia trhu s bývaním. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Máj 2011, roč. 19, č. 5, s. 20-21.
  článok

  článok