Výsledky vyhľadávania

 1. ŽAMBERSKÝ, Pavel - ČAJKA, Radek. Taxation exports - theory and practice. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 4, s. 158-165.
  článok

  článok

 2. BOZSIK, Norbert. Postavenie maďarských potravín na trhu Európskej únie. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012. ISSN 1338-6336, 2012, roč. 12, č. 4, s. 68-75. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 3. OSÚCH, Marián. Výmenné relácie v zahraničnom obchode. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, September 2007, roč. 15, č. 9, s. 6-8.
  článok

  článok

 4. NEŠVERA, Václav. Ceny v obchode Českej republiky se zeměmi Evropské unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0032-3233, 2006, roč. 54, č. 2, s. 214-226.
  článok

  článok

 5. ŽEMLIČKA, Jiří. Cenová dokumentace pro kalkulaci exportní ceny. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 2002. ISSN 1210-0609, Září 2002, roč. 11, č. 9, 18-19.
  článok

  článok

 6. ŽEMLIČKA, Jiří. Cenová dokumentace pro kalkulaci exportní ceny. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 2002. ISSN 1210-0609, Červen 2002, roč. 11, č. 6, s. 14.
  článok

  článok

 7. ŽEMLIČKA, Jiří. Cenová dokumentace pro kalkulaci exportní ceny. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 2002. ISSN 1210-0609, Květen 2002, roč. 11, č. 5, s. 13-14.
  článok

  článok

 8. ŽEMLIČKA, Jiří. Cenová dokumentace pro kalkulaci exportní ceny. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 2002. ISSN 1210-0609, Červenec - srpen 2002, roč. 11, č. 7-8, s. 15.
  článok

  článok

 9. ŠIMO, Dušan - UBREŽIOVÁ, Iveta. Selected problems of the Slovak foreign agri-food trade. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2002. ISSN 0139-570X, 2002, roč. 48, č. 8, s. 339-342. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59310.pdf>
  článok

  článok

 10. ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva. Cena v kupních smlouvách. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 2000. ISSN 1210-0609, Leden 2000, roč. 9, č. 1, s. 21.
  článok

  článok