Výsledky vyhľadávania

 1. MINÁRIK, Marek - PÁSZTOROVÁ, Janka. Transaction Costs Role in Export Price - Comparison of EU and the Western Balkan Countries. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 626-638 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 2. MINÁRIK, Marek - PÁSZTOROVÁ, Janka. Role of the Logistics in Determining the Size and the Structure of the Transaction Costs in Export Price. In Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference Dedicated to the 100th anniversary of the University of Economics – Varna. - University of Economics – Varna : University publishing house „Science and Economics", 2020. ISBN 978-954-21-1039-2, s. 475-486 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 3. MINÁRIK, Marek. Containerization in the Freight Transport and the Logistics as a Phenomenon of the Impact on the Transaction Costs Dynamics in Export Price. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 322-331 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. HANSENOVÁ, Heda - FURDOVÁ, Lucia - MINÁRIK, Marek. Transport and its impact on transaction costs in export prices – draft of model of export prices. In Czech Republic and Slovakia in international trade and business 2012 : proceedings of 12th international joint conference : april 26, 2012; Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia : international competitiveness & new challenges in response to economic crises. - Praha : University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing house, 2012. ISBN 978-80-245-1876-3, s. 82-96.
  článok

  článok

 5. HANSENOVÁ, Heda - VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Exportná cena v podmienkach stratégie modrého oceánu (BOS). In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 117-123.
  článok

  článok

 6. ÁRENDÁŠ, Peter. Prvky vzácnych zemín ako unikátna investičná príležitosť. In FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. ISBN 978-80-970244-2-0, s. [1-9].
  článok

  článok

 7. HANSENOVÁ, Heda. Transakčná matica a jej vplyv na exportné ceny. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 211-217.
  článok

  článok

 8. KUBICOVÁ, Jana. Zákon o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru do SR. In Dane a právo v praxi. ISSN 1335-2539, 1998, roč. 3, č. 5, s. 2-5.
  článok

  článok