Výsledky vyhľadávania

 1. Chudoba a spotrebiteľské správanie : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Zúpková, Róbert Hölcz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [40 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4468-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. online [283 s.]. VEGA 2/0004/12. ISBN 978-80-7144-212-7.
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí

  elektronická kniha

 3. PAUHOFOVÁ, Iveta. Paradigmy zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vladimír Gonda, František Ochrana, Vincent Šoltés. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. online [272 s.]. VEGA 2/0004/12, VEGA 2/0104/12. ISBN 978-80-7144-211-0.
  Paradigmy zmien v 21. storočí

  elektronická kniha

 4. Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia : zborník z konferencie k prezentácii monografie : Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky medzi stagnáciou a oživením : 26. septembra 2012 v Bratislave : v spolupráci s EU v Bratislave [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. online [168 s.]. ISBN 978-80-7144-202-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. CD-ROM [245 s.]. ISBN 978-80-557-0259-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Ekonomická teória a ekonomická realita. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava [elektronický zdroj]. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. CD-ROM [630 s.]. VEGA 259, 262, 268, 269. ISBN 978-80-225-3286-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. DRUGA, Peter et al. Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa : odporúčania pre Slovensko [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Luxembourg : Úrad na vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. online 108 s. ISBN 978-92-79-21748-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia : medzinárodná vedecká konferencia : 20.5.2010 - 21.5.2010 : recenzovaný zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-557-0010-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Európa 2010 - spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci. Medzinárodná vedecká konferencia. Európa 2010 - spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. október 2010, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. CD-ROM [50 s.]. ISBN 978-80-970604-2-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. OECD factbook 2010 : economic, environmental and social statistics [elektronický zdroj]. Paris : OECD, 2010. USB kľúč. ISBN 978-92-64-08403-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]