Výsledky vyhľadávania

 1. ŠINDELÁŘ, Jiří - ERBEN, Michal. Předpověď vývoje HDP za využití prognostické chyby minulých predikcí: překročí české instituce svůj stín? In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 3, s. 70-75.
  článok

  článok

 2. KHORAKIAN, Alireza - JAHANGIR, Mostafa. The Impact of Social Network on the Innovative Behavior of it Professionals: What is the Role of Sharing Mistakes? In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 3, s. 188-204.
  článok

  článok

 3. ŠINDELÁŘ, Jiří. The accuracy of alternative GDP growth forecast: do the represent a credible alternative to the official ones? In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 3, s. 291-304.
  článok

  článok

 4. CHAJDIAK, Jozef. Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 1, s. 39-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112113/fss0110.pdf>
  článok

  článok

 5. KORÓNY, Samuel. Grilichesove konzistentné hranice parametrov Cobbovej-Douglasovej produkčnej funkcie stavebných podnikov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 6, s. 95-99. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0082710/fss0608.pdf>
  článok

  článok

 6. KORÓNY, Samuel. Rozsah výroby Cobbovej-Douglasovej produkčnej funkcie stavebných podnikov pre rôzne chyby v premenných. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. 49-52.
  článok

  článok

 7. MACUROVÁ, Anna - MACURA, Dušan. Grubbsov test a hypotézy o obrobenom povrchu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 6, s. 114-116. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0082710/fss0608.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠPALEK, Jiří - MORAVANSKÝ, Dalibor. Evaluace predikcí daňových výnosů v ČR. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2005. ISSN 0015-1920, 2005, roč. 55, č. 3-4, s. 162-187. Dostupné na : <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1014_s_162_187.pdf>
  článok

  článok

 9. BRETSCHNEIDER, S. - GORR, W. Economic, organizational, and political influences on biases in forecasting state salex tax receipts. In International Journal of Forecasting, 1992, roč. 7, č. 4, s. 457-466.
  článok

  článok

 10. ARMSTRONG, J.S. - COLLOPY, F. Error measures for generalizing about forecasting methods: empirical comparisons. In International Journal of Forecasting, 1992, roč. 8, č. 1, s. 69-80.
  článok

  článok