Výsledky vyhľadávania

 1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Behaviorálny prístup v účtovníctve. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 624-627 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Ako odkomunikovať vedúcemu zlý výsledok, alebo chybu. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 20.5.2016, [s. 1], [1,20 NS] online.
  článok

  článok

 3. BENKO, Ján. Najčastejšie chyby v daňových priznaniach k dani z príjmov. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 13.3.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok

 4. TEREK, Milan. Auxiliary information in nonresponse and coverage error problems solution in statistical surveys. In From challenges to opportunities: development of transition countries in the globalization era. international conference. From challenges to opportunities: development of transition countries in the globalization era : proceedings book : 5th international conference, 17 December 2016, Elbasan, Albania. - Tiranë : Shpresa print, 2016. ISBN 978-9928-4396-1-1, pp. 40-52. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 5. KOTLEBOVÁ, Eva - LÁSKA, Ivan. Using Bayesian statistics in enterprise demography. In Zeszyty naukowe. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. ISSN 1898-6447, 2015, no. 11, pp. 67-81. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok