Výsledky vyhľadávania

 1. TOMÁNEK, Filip. Co čeká české bankovnictví v roce 2020? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok

 2. STROUKAL, Dominik. Hotově? Když to jinak nejde... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok

 3. SOBKOVÁ, Martina. Bude rok 2019 rekordním? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 4. NOVOTNÝ, Radek. Proměny největšího skladu knih. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 42-45.
  článok

  článok

 5. Zkoušíme, jak změnit systém začleňování odsouzených do společnosti. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 2, s. 20-22.
  článok

  článok

 6. POTŮČEK, Martin - SVOBODA, Radovan. Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do bydlení. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 1, s. 18-24.
  článok

  článok

 7. SOBKOVÁ, Martina. Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter aneb co sdílejí české banky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 32-33.
  článok

  článok

 8. PEŠKOVÁ, Jana - URBAN, David. Význam kontaktních center v životě uživatelů nelegálních návykových látek. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 2, s. 18-30.
  článok

  článok

 9. SÝKORA, Tomáš - MIŠKOVSKÝ, Josef - VYHNÁNKOVÁ, Kateřina. Význam vnitřních hodnot místních komunit v procesu strategického plánování rozvoje obce. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 338-344.
  článok

  článok

 10. JEDLIČKA, Petr - ŠROLLER, Vít. Povinné ručení v průběhu 100 let trvání aktuárské profese v ČR. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 34-38.
  článok

  článok