Výsledky vyhľadávania

 1. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. Editoři/Edited by: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 790 s. ISBN 978-80-210-8969-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018) : Proceedings of the International Scientific Conference : September 04 – 06, 2018, Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Marianna Siničáková, Jozef Glova ... [et al.]. 1st Edition. Košice : Technical University of Košice, 2018. online 645 s. APVV 15-0358, VEGA 1/0311/17. ISBN 978-80-553-2736-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Kardoš, Slávka Šagátová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 100 s. ISBN 978-80-225-4532-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko [elektronický zdroj]. 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 518 s. ISBN 978-80-88064-36-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Dostupné na : <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marie Hesková, Ladislav Skořepa. 1. vydání. České Budějovice : VŠERS, 2018. online 144 s. ISBN 978-80-7556-031-5.

 8. Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jiří Pokorný, Alena Oulehlová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. online 115 s. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Evropské pedagogické fórum 2017 : koncepce vzdělávání a psychologie. Mezinárodní vědecká konference. Evropské pedagogické fórum 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : koncepce vzdělávání a psychologie : ročník 7., 27.-29.11.2017, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Editor: Jiří Králík. 1. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. CD-ROM [300 s.]. ISBN 978-80-87952-21-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha