Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 259  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001554 xcla^"
 1. SÝKORA, Jozef. Otázky hlavných kontrolórov k protispoločenskej činnosti. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 11, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Čo priniesla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti pre obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 7-8, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. DAUDRIKH, Yana. Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. ISSN 1339-3995, 2022, roč. 10, č. 2, s. 48-60.
  článok

  článok

 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Povinnosti zamestnávateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 2-3, s. 82-89.
  článok

  článok

 5. RIŠIANSKÝ, Štefan. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku : Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majektu a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 5, s. 7-161.
  článok

  článok

 6. QADRI, Muhammad Ahmed - ARSHAD, Muhammad. Youth Crime in Karachi and London: A Comparative Analysis (Since 1990-2000). In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 71-88.
  článok

  článok

 7. JAŠKO, Jozef. Zdravotné poistenie a zamestnanec. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 3, s. 33-36.
  článok

  článok

 8. KURILOVSKÁ, Lucia - KORDÍK, Marek. Zaistenie vecí a majetku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 1, s. 29-41.
  článok

  článok

 9. FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 30-31.
  článok

  článok

 10. TROJČÁKOVÁ, Veronika. Určovanie výšky náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 3, s. 110-116.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.