Výsledky vyhľadávania

  1. ŠTOFKOVÁ, Jana et al. Manažment verejnej správy. Recenzenti: Eva Rievajová, Mikuláš Šupín. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 200 s. KEGA 043ŽU-4/2019, VEGA 1/0518/19, VEGA 1/0768/19. ISBN 978-80-554-1586-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Práva miest a ich ochrana : decentralizácia Slovenska : Košice 1993 - Bratislava 1994 - Bratislava 2019. upravené a doplnené vydanie. Bratislava : Únia miest Slovenska : Klub primátorov miest Slovenskej republiky, 2019. 211 s. ISBN 978-80-972006-9-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : tomus XXIV. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006. 329 s. ISBN 80-223-2236-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. Regióny Slovenska. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2004. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2000. Bratislava : Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, 2001. preruš. str. ISBN 80-968408-1-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 6, prezenčne 1]
  6. Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 1999. Bratislava : BZCS, 2000. 1 zv. (v rôznom stránkovaní). ISBN 80-968408-0-0. [Počet ex. : 7, z toho voľných 6, prezenčne 1]