Výsledky vyhľadávania

 1. NEUBAUEROVÁ, Erika - BRINDZOVÁ, Zuzana. Financie územnosprávnych celkov : aplikačné praktikum. Recenzenti: Jana Péliová, Martina Halásková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 173 s. [8,8 AH]. ISBN 978-80-225-4240-1.
 2. NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Financie územnosprávnych celkov : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 202 s. [10,434 AH]. ISBN 978-80-225-2690-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. GREŠŠOVÁ, Mária. Skúsenosti Slovenska s Regionálnou politikou EÚ. In LIPKOVÁ, Ľudmila. Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISBN 978-80-225-2322-6, s. 255-268.
  článok

  článok

 4. LABUDOVÁ, Viera. Regióny a regionalizácia v členských a kandidátskych krajinách Európskej únie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 193-208.
  článok

  článok

 5. STANEKOVÁ, Eva. Transformačný proces v podmienkach SR z pohľadu konštituovania verejného sektora. In IBC. International business cooperation : časopis pre podnikateľov. - Bratislava : INFORMEX, 1999, 1999, roč. 10, č. Dvojčíslo k 3. tisícročiu, s. 35.
  článok

  článok