Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 29  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001580 xpca^"
 1. BELKOVICSOVÁ, Daša - IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Vybrané aspekty zdaňovania majetku v SR. In Ročenka regionálneho rozvoja 2021. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2021. ISBN 978-80-227-5169-8, s. 73-82 online.
  článok

  článok

 2. BELKOVICSOVÁ, Daša. Sociálny rozmer zdaňovania majetku v SR. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-9] online. APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 3. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 184 s. [7,2 AH]. ISBN 978-80-571-0403-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 4. BELKOVICSOVÁ, Daša. Daň z nehnuteľností ako významný zdroj financovania územnej samosprávy. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2020. ISSN 1336-8818, 2020, roč. 17, č. 1, s. 93-111. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 5. VAVROVÁ, Katarína - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. Trvalá udržateľnosť podnikania v súvislosti s výberom miestnych daní. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 1, s. 4-11 online. VEGA 1/0010/17, VEGA 1/0184/16, VEGA 1/0934/16, APVV-14-0506.
  článok

  článok

 6. BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo a dane fyzických osôb. Recenzovali: Janka Hvoždarová, Martin Tužinský. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 228 s. [11 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-8168-534-7. [Počet ex. : 17, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 7. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 176 s. [7,94 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-8168-195-0. [Počet ex. : 17, z toho voľných 12, prezenčne 4]
 8. BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo a dane fyzických osôb. Recenzovali: Jana Hvoždarová, Martin Tužinský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 223 s. [11 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-132-5. [Počet ex. : 16, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 9. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti Marcela Rabatinová, Michal Borodovčák. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 140 s. [7,20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0008/11. ISBN 978-80-8078-616-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 10. KUBICA, Milan. Majetkové dane a ich oživenie. In Implikácie legislatívnych zmien na podnikanie v SR : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : Jarabá, 3.-4. mája 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3442-0, s.18-19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.