Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 102  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001589 xcla^"
 1. KOČIŠ, Michal. Vybrané rozhodnutia SD EÚ z oblasti priamych daní. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 5, s. 45-52.
  článok

  článok

 2. VÍGHOVÁ, Agneša. Daň z motorových vozidiel v kontexte príjmov štátneho rozpočtu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2022. ISSN 1337-2955, 2022, roč. 18, č. 1, s. 61-65.
  článok

  článok

 3. TIKHONOVA, Anna et al. Evaluation of the Optimal Ratio for Consumption and Income Taxes with the Use of Econometric Methods. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 177, no. 5-6, s. 44-52.
  článok

  článok

 4. BAKEŠ, Milan - VOJTĚCH, Jakub. Vliv daní na stabilitu podnikatelského prostředí. In Dny práva 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 30-51.
  článok

  článok

 5. RAKOVSKÝ, Peter. Princíp nezávislého vzťahu ako jeden zo spôsobov zabránenia zneužitiu práva v daňovej oblasti. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 253-262.
  článok

  článok

 6. ANDREJOVSKÁ, Alena - LIPTÁKOVÁ, Erika. Daňová konkurencia z pohľadu zdanenia a vplyvu makroekonomických determinantov. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 5-16.
  článok

  článok

 7. WRÓBLEWSKA, Małgorzata. Škodlivá daňová súťaž v globalizovanom svete. Zaoberá sa tým Svetová obchodná organizácia? In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 1, s. 13-23.
  článok

  článok

 8. KAJANOVÁ, Jana. Vývoj priamych daní na Slovensku. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 17-26.
  článok

  článok

 9. BÖHM, Patrik - BÖHMOVÁ, Gabriela - GAZDÍKOVÁ, Jana. Predikcia vývoja daňových príjmov verejnej správy SR na roky 2015 - 2018. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 2, s. 15-21.
  článok

  článok

 10. DROBISZOVÁ, Agata. Institucional conditions and impact fiscal policy on economic growth: case of European Union countries. In MEKON 2015. International scientific conference. MEKON 2015 : the CD of participants’ reviewed papers from 17th international conference : february 4-5, 2015, Ostrava, [Czech Republic]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3684-3, s. 724-733 CD-ROM.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.