Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 31  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001589 xkni^"
  1. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. 2. aktualizované vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 156 s. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Daně. ISBN 978-80-7552-682-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  3. ŠIMONOVÁ, Jana. Daňové úniky v Slovenskej republike : možnosti ich eliminácie vybranými opatreniami. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-603-0. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 1]
  4. Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015. Bratislava : Wolters Kluwer ; Brno : DATEV, 2015. 431 s. ISBN 978-80-8168-164-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Addressing the tax challenges of the digital economy. Action 1: 2015 final report. Paris : OECD, 2015. 285 s. OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en> ISBN 978-92-64-24102-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. BUJŇÁKOVÁ, Mária et al. Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky EÚ. Recenzenti: Stanislaw Sagan ... [et al.]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 408 s. ISBN 978-80-8152-246-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikanie v malých a stredných podnikoch : modelové príklady. Recenzenti: Ľubica Füzyová, Anna Neumannová, Daniela Špirková. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 135 s. ISBN 978-80-89553-21-1. [Počet ex. : 13, z toho voľných 6, prezenčne 4]
  8. NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 332 s. Daňová řada. ISBN 978-80-7478-626-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  9. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii : daňové systémy členských států EU včetně Bulharska a Rumunska : legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 2006/112/EC. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha : Linde Praha, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007. 255 s. Praktické ekonomické příručky. ISBN 978-80-7201-649-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii : daňové systémy členských států EU : legislativní základy daňové harmonizace v EU. Praha : Linde, 2006. 250 s. Praktické ekonomické příručky. ISBN 80-7201-593-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.