Výsledky vyhľadávania

  1. NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Lektoři: Věra Kubátová, Jan Široký. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Daně. ISBN 978-80-7552-682-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  2. ŠIMONOVÁ, Jana. Daňové úniky v Slovenskej republike : možnosti ich eliminácie vybranými opatreniami. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ViXXBUWqY3> ISBN 978-80-8168-603-0. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015. Bratislava : Wolters Kluwer ; Brno : DATEV, 2015. 431 s. ISBN 978-80-8168-164-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. BUJŇÁKOVÁ, Mária et al. Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky EÚ. Recenzenti: Stanislaw Sagan ... [et al.]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 408 s. VEGA 1/1170/12. ISBN 978-80-8152-246-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Addressing the tax challenges of the digital economy. Action 1: 2015 final report. Paris : OECD, 2015. 285 s. OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en> ISBN 978-92-64-24102-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Lektorovali: Věra Kubátová, Jan Široký. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 332 s. Daňová řada. ISBN 978-80-7478-626-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikanie v malých a stredných podnikoch : modelové príklady. Recenzenti: Ľubica Füzyová, Anna Neumannová, Daniela Špirková. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 135 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/9KwPiSjtBF> ISBN 978-80-89553-21-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]
  8. Antigua and Barbuda : (reflecting the legal and regulatory framework as at june 2011). Phase 1. August 2011. Paris : OECD, 2011. 78 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-11768-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Revenue statistics 1965-2008. Paris : OECD, 2009. 343 s. ISBN 978-92-64-07576-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Revenue statistics 1965-2006. Paris : OECD, 2007. 341 s. ISBN 978-92-64-03834-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]