Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Impact of the European Union Membership in Illicit Trade in Selected Goods (Case of Slovakia). - Registrovaný vo: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2019, vol. 7, no. 1, pp. 49-66. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 2. VÁLEK, Juraj. Sadzba z tabakových výrobkov a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 1, s. 34-36.
  článok

  článok

 3. VAVROVÁ, Katarína. Predvídateľnosť v súvislosti s daňovými výnosmi. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 613-620 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 4. KOPČÁKOVÁ, Janka - MANOVÁ, Eva. Spotrebná daň a jej využitie v krajinách V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Iprovement IX. (2019) : Reviewed Proceedings of Posts from an IX. International Scientific Conference. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4676-8, pp. 4-13 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. VÁLEK, Juraj. Elimination of Negative Externalities in International Tax Policy. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 47-74 [1,35 AH ]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 6. VÁLEK, Juraj - SCHULTZOVÁ, Anna - KUŠNÍROVÁ, Jana. Efektívnosť výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 125-134 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 7. Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. Ján Lisý, Eva Muchová ... [et al.] ; zostavili: Ján Lisý, Marta Martincová, Eva Muchová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [143 s.] [7,15 AH]. VEGA 1/0246/16, VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-225-4663-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. VÁLEK, Juraj. Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 1, s. 25-40.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj. Environmental Taxes as a Tool for Environmental Protection. - Registrovaný: Web of Science. In Actual Economy: European Discourse on Global Challenges [ACE-2017]. International Conference. Advanced Science Letters. - Valencia : American Scientific Publishers. ISSN 1936-7317, 2018, vol. 24, no. 9, pp. 6347-6349. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 33-35.
  článok

  článok