Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠKOVÁ, Naďa. Reklama a odpočítanie DPH. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 221-225.
  článok

  článok

 2. VAŠKOVÁ, Naďa. Zákon o dani z pridanej hodnoty : ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 8, s. 1-280.
  článok

  článok

 3. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Novela zákona o DPH od roku 2021. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 2-11.
  článok

  článok

 4. RABATINOVÁ, Marcela. Osobitná úprava uplatňovania DPH pri použitom tovare v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 5. PASTIERIK, Vladimír. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 2, s. 31-34.
  článok

  článok

 6. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Rôzne závery správneho súdu pri skutkovo a právne rovnakých skutočnostiach – vytvorenie stavu právnej neistoty (Rozsudok Najvyššieho súdu SR). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 76-79.
  článok

  článok

 7. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Oprava základu dane a DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 8, s. 6-21.
  článok

  článok

 8. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 2, s. 170-211.
  článok

  článok

 9. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 12-28.
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Kontrolný výkaz v roku 2021. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 5, s. 2-8.
  článok

  článok