Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Zrušenie registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty v roku 2021. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 3, s. 17-22.
  článok

  článok

 2. STANLEY, Renáta. Uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri jednoúčelových poukazoch a ich účtovné zobrazenie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 120-133 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 3. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. [185 s.] [7,2 AH]. ISBN 978-80-571-0403-2.
 4. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-11] online. VEGA č. 1/0356/19, APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 5. RABATINOVÁ, Marcela. Osoby povinné platiť daň z pridanej hodnoty v SR v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 10, s. 26-35.
  článok

  článok

 6. KOPČÁKOVÁ, Janka. Medzinárodný obchod a účtovanie trojstranného obchodu. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 39-46 online. I20-109-00.
  článok

  článok

 7. SIEBER, Jakub. Daňová politika Európskej únie v oblasti dane z pridanej hodnoty a boj proti jej únikom. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 70-77 online.
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj. Možnosti oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v roku 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 5, s. 3-10.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie dane z pridanej hodnoty pri vývoze tovaru a služieb a dovoze tovaru. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 5, s. 11-18.
  článok

  článok

 10. MATEÁŠOVÁ, Martina - VAŠEKOVÁ, Miroslava. Režim Call-off-Stock v legislatíve SR od 1. januára 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 69-72 online.
  článok

  článok