Výsledky vyhľadávania

 1. KUČERKOVÁ, Klára. Otec na "materskej dovolenke". In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 11, s. 64-77.
  článok

  článok

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Materské a rodičovský príspevok od 1. mája 2017. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 9-10, s. 102-111.
  článok

  článok

 3. KUBOVIČOVÁ, Zuzana. Práca v zahraničí - Slovinsko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 186-198.
  článok

  článok

 4. CINGELOVÁ, Zuzana. Dobrovoľné sociálne poistenie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 5, s. 43-46.
  článok

  článok

 5. MATOCHOVÁ, Oľga. Práca v zahraničí - Luxembursko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 132-143.
  článok

  článok

 6. GERAT, Ján. Práca v zahraničí - Fínsko - Suomi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 8, s. 292-299.
  článok

  článok

 7. PETRUŇOVÁ, Iveta. Práca v zahraničí - Írsko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 12-13, s. 139-156.
  článok

  článok

 8. MATULKOVÁ, Mariana. Práca v zahraničí. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 12, s. 183-199.
  článok

  článok

 9. MASÁROVÁ, Anna. Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2013. ISSN 1337-9844, 2013, č. 4, s. 9-12 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167738/10.+casopis-04-2013.pdf>
  článok

  článok

 10. MACKOVIČOVÁ, Anna. Povinnosti zamestnávateľa a nároky zamestnancov počas materskej a rodičovskej dovolenky a starostlivosti o dieťa. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1335-1508, 2011, č. 9-10, s. 43-83.
  článok

  článok