Výsledky vyhľadávania

 1. MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. 1st Edition. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. online 1185 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. (Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Medzinárodná konferencia. Jazyk a jazykoveda v pohybe II : zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty : Smolenice 11. - 13. 4. 2016 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Klincková, Jozef Mlacek, Juraj Vaňko. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. online [575 s.]. VEGA 2/0182/15. ISBN 978-80-224-1605-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 4. apríl 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Polák ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. online [456 s.]. ISBN 978-80-89453-18-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MMK 2016. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2016 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 7. : 12. - 16. prosince 2016, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661633 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. online [1857 s.]. Dostupné na : <http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf> ISBN 978-80-87952-17-7.
  MMK 2016

  elektronická kniha

 5. MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. CD-ROM [2743 s.]. ISBN 978-80-87952-12-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  MMK 2015

  elektronická kniha

 6. MMK 2013. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2013 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník IV. : 9. - 13. prosince 2013 Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Recenzenti Anna Bandlerová, Vladimír Šefčík ... [et al.]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013. CD-ROM [4384 s.]. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0180923/mmk_2013.pdf> ISBN 978-80-87952-00-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Štúdie o minulosti Slovenska a sveta [elektronický zdroj]. Bratislava : STIMUL, 2011. CD-ROM. HISTORIA NOVA, 1-2010-2. ISBN 978-80-8127-017-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. HRONEC, Ondrej. Jur Hronec z Gočova (1881-1959) : pedagóg, vedec, zakladateľ a organizátor slovenského i československého vysokého školstva : dokumentárny film [elektronický zdroj]. Spolupráca: Daniela E. Komárová, Marta Patschová. Banská Bystrica : G.A.G. - umelecká agentúra, 2008. DVD. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Introducción a la historia de españa y América Latina : presentaciones de temas seleccionados [elektronický zdroj]. Bratislava : Editorial EKONÓM, 2006. CD-ROM. Socrates ERASMUS 1, 2003-3676 / 001-001-S02 21CIEU. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]