Výsledky vyhľadávania

 1. MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 2. BUREŠ, Otakar. Budoucnost lidstva za soumraku éry národních států: Předpoklady a vyhlídky kosmopolitní konstelace. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 2, s. 81-94.
  článok

  článok

 3. MURÁNSKY, Martin. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 3, s. 238-251.
  článok

  článok

 4. GAHÉR, František. Je Mill naozaj predchodca známeho vysvetlenia kontrafaktuálov? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 4, s. 259-277.
  článok

  článok

 5. ZELINOVÁ, Zuzana. Aristotelés – autor Platónových dialógov Štátnik a Sofista? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 2, s. 133-144.
  článok

  článok

 6. LOHMANN, Georg. K metodologickým otázkam antropológie a „obrazu človeka“ s „ľudskou dôstojnosťou“. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 8, s. 660-674.
  článok

  článok

 7. ŠARADÍN, Pavel. Úvahy o současné demokracii. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 4, s. 306-311.
  článok

  článok

 8. CHOVANCOVÁ, Jarmila. Výrazné autority v dejinách filozofického a právneho myslenia. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 1, s. 16-23.
  článok

  článok

 9. CHOVANKOVÁ, Anežka. K dištinkcii medzi vedením a pravdivou mienkou. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 5, s. 379-388.
  článok

  článok

 10. ČENGERI, Martin. Kant a antropológia ako vademecum svetoobčana. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 6, s. 514-524.
  článok

  článok