Výsledky vyhľadávania

 1. BOTLÍKOVÁ, Milena - BOTLÍK, Josef. Regionální disparity přístupnosti cestovního ruchu v kontextu materiální deprivace v ČR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 483-491.
  článok

  článok

 2. HÁJEK, Oldřich et al. Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 113-132.
  článok

  článok

 3. JAŠKOVÁ, Dana. Disparities Among Regions of the Visegrad Group Countries. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 1336-3727, 2019, roč. 17, č. 3, s. 54-63.
  článok

  článok

 4. JAŠKOVÁ, Dana. The Effect of the Existence of Clusters to Reduce Regional Disparities in the Slovak Republic. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 4, s. 110-117.
  článok

  článok

 5. LIPTÁKOVÁ, Katarína. Regionálne disparity trhu práce v Banskobystrickom kraji. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 3, s. 245-272.
  článok

  článok

 6. ABRHÁM, Josef - BURDA, Petr - HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Regionální diferenciace ekonomické úrovně Evropské unie. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 60-66 online.
  článok

  článok

 7. LÁSKA, Ivan - PAUHOFOVÁ, Iveta. Profesijno-kvalifikačné disparity a prognózovanie vývoja na trhu práce v Slovenskej republike. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 85-93.
  článok

  článok

 8. FLAŠKA, Filip - KOLOŠTA, Stanislav - ČAPKOVÁ, Soňa. Vývoj finančnej autonómie municipalít vo vzťahu k ekonomickej výkonnosti regiónov NUTS3 na Slovensku. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 36-42 online.
  článok

  článok

 9. LEVICKÝ, Michal. Kvantifikácia regionálnych disparít na Slovensku s akcentom na Euroregión Tatry. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 42-47.
  článok

  článok

 10. GAJDOVÁ, Karin. Regionální disparity dle vybraných ukazatelů z pohledu podniků v Česko-Polském pohraničí. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 338-347.
  článok

  článok