Výsledky vyhľadávania

  1. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
    elektronický časopis

    elektronický časopis

  2. Regionální disparity : elektronický časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava ; Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2007-2014. Názov z hlavnej stránky. Nepravidelne. Dostupné na : <http://disparity.vsb.cz/cz/elektronicky-casopis/> ISSN 1802-9450.
    elektronický časopis

    elektronický časopis