Výsledky vyhľadávania

  1. OECD Sovereign Borrowing Outlook 2018. Paris : OECD, 2018. 90 s. OECD Sovereign Borrowing Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2018_sov_b_outlk-2018-en> ISBN 978-92-64-29259-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. OECD Sovereign Borrowing Outlook 2017. Paris : OECD, 2017. 148 s. OECD Sovereign Borrowing Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2017_sov_b_outlk-2017-en> ISBN 978-92-64-27125-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. EXELOVÁ, Jana. Začínáme s obchodováním CFDs. Praha : Magnet Press Slovakia, 2010. 103 s. ISBN 978-80-89169-19-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Central government debt 1996-2005. Paris : OECD, 2006. 358 s. Statistics. ISBN 92-64-02382-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. BALKO, Ladislav. Právo finančného trhu. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2001. 303 s. ISBN 80-8057-342-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. HARDY, Daniel C. Bidding behavior in treasury bill auctions : evidence from Pakistan. Washington : International Monetary Fund, 2000. 30 s. IMF Working Paper, WP/00/111. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Od spoločného k súkromnému : 10 rokov privatizácie na Slovensku. Bratislava : M.E.S.A. 10, 1999. 166 s. ISBN 80-968293-0-0. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]
  8. D'AMATO, Marcello - PISTORESI, Barbara. Interest rate spreads between Italy and Germany 1995-1997. San Domenico (FI) : European University Institute, 1999. 23 s. EUI Working paper ECO, No. 99/8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. ROČEK, František. Proces privatizácie v Slovenskej republike využívaním dlhopisov. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. [38] s. Bilingválne prednášky z ekonomických a podnikovo-hospodárskych vied. TEMPUS-PHARE S-JEP 09297/95. ISBN 80-225-1006-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  10. Zákon o dlhopisoch. Bratislava : Národná banka Slovenska, 1998. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]