Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 17  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001766 xpca^"
 1. LENNEROVÁ, Ivana. Komparácia dane z príjmu zamestnanca v SR – dôvod na migráciu. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0014/16. 1/0014/16, VEGA, Medzinárodná migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl v kontexte procesu globalizácie a formovania znalostnej ekonomiky.
  článok

  článok

 2. HOLUB, Dušan et al. Základy práva pre ekonómov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Martin Winkler. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 355 s. [19,75 AH]. ISBN 978-80-8168-513-2. [Počet ex. : 42, z toho voľných 31, prezenčne 4]
 3. VÁLEK, Juraj. Osobitosti postavenia žiakov a študentov z hľadiska dane z príjmov – dohody o brigádnickej činnosti. In Mzdové účtovníctvo a personalistika. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-4740, 12.9.2014, [s. 1-2], [1,90 NS] online. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/osobitosti-postavenia-ziakov-a-studentov-z-hladiska-dane-z-prijmov-dohody-o-brigadnickej-cinnosti-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_FnHK7v_Vps6/?query=Osobitosti+postavenia+%BEiakov+a+%B9tudentov+z+h%B5adiska+dane+z+pr%EDjmov-+dohody+o+brig%E1dnickej+%E8innosti+2014&serp=1>
  článok

  článok

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Structure of Personality Properties and Its Contribution to Long - Term Employability. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2014. ISSN 1339-5467, 2014, roč. 2, č. 2, s. 114-132 online. KEGA 006EU-4/2013.
  článok

  článok

 5. KROPAJ, Marián - BARTALSKÁ, Katarína. Základy pracovného práva pre ekonómov. Recenzenti: Mikuláš Sabo, Ján Švidroň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 165 s. [10,21 AH]. ISBN 978-80-225-3842-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]
 6. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Aká bude maximálna suma mesačného príjmu študenta - brigádnika, z ktorej nebude povinne dôchodkovo poistený? In Účtovníctvo a dane profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 1.11.2013, [s. 1], [1,67 NS], online. Dostupné na : <http://www.uad.sk/33/aka-bude-maximalna-suma-mesacneho-prijmu-studenta-brigadnika-z-ktorej-nebude-povinne-dochodkovo-poisteny-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2-6Pl3gdmLWpm/?query=ak%E1+bude+maxim%E1lna+suma+mesa%E8n%E9ho+pr%EDjmu+%B9tudenta&serp=1>
  článok

  článok

 7. VÁLEK, Juraj. Predčasní dôchodcovia a práca na dohodu v roku 2013. In Mzdové účtovníctvo a personalistika. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-4740, 8.1.2013, [s. 1], [1 NS], online. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/predcasni-dochodcovia-a-praca-na-dohodu-v-roku-2013-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_LcgxnJ1qWwu/?query=pred%E8asn%ED+d%F4chodcovia+a+pr%E1ca+na+dohodu&serp=1&PHPSESSID=2df321164a0103ad79f7b9fb997ec66d>
  článok

  článok

 8. BUKOVOVÁ, Sylvia. Vplyv zmien v novelách zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení na odvodové zaťaženie zamestnancov a zamestnávateľov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 33-39. VEGA 1/0980/12. 1/0980/12, VEGA, Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov.
  článok

  článok

 9. NOVÁK, Jaromír. Didaktika personalistiky. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Alena Horáčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 245 s. [16,75 AH]. ISBN 978-80-225-3573-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 10. PAVELKA, Ľuboš. Daňové a odvodové úniky z prác vykonávaných na dohody. In Sociálny nos : bulletin Národného projektu Centrum sociálneho dialógu SR - KOZ SR. - Bratislava : NP CSD - KOZ SR, 2012, jún 2012, č. 2, s. 4-5 online. Dostupné na : <http://www.socialnydialog.sk/data/files/Socialny_nos_02_2012.pdf>
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.