Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 94  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001818 xpca^"
 1. FRASCH, Alexander - ČUKANOVÁ, Miroslava. Dôsledky pandémie COVID-19 na medzinárodnú osobnú leteckú dopravu v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na aktuálne trendy. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 9. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-462-5, s. 58-67 online.
  článok

  článok

 2. FRASCH, Alexander - KUPČÍKOVÁ, Michaela. Komparácia ekonomických a prevádzkových ukazovateľov medzinárodných osobných leteckých dopravcov v rámci klasického a nízkonákladového obchodného modelu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 23-38 online.
  článok

  článok

 3. NOVACKÁ, Ľudmila. Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. Vedecká recenzia: Róbert Štefko, Dagmar Škodová Parmová. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 370 s. Dostupné na : <https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/publikacie/2021-1-19-novacka-sucasnost-cr.pdf> ISBN 978-80-88356-05-9.
 4. HUDCOVSKÝ, Martin. Prežil by národný letecký dopravca rok 2020 poznačený najväčšou krízou v letectve? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 6-9 online.
  článok

  článok

 5. MINÁRIK, Marek. Air-Rail Combined Transport of Goods within European Countries. In Business Logistics in Modern Management : Proceedings of the 20th International Scientific Conference. - Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, 2020. ISSN 1849-5931, s. 3-20 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 6. FRASCH, Alexander. Economic Impacts of Boeing Aircraft Groundings on Selected Subjects in Avation Industry. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 101-111 online.
  článok

  článok

 7. MORVAY, Karol. K téme čísla: Národní dopravcovia v objektíve nášho výskumu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 10 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. HUDCOVSKÝ, Martin. Národný letecký dopravca? Nákladný a riskantný biznis. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 11-14 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 9. FRASCH, Alexander. Aktivity medzinárodných osobných leteckých dopravcov v oblasti enviromentálnej udržateľnosti. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 2, s. 39-50 online. I-19-103-00.
  článok

  článok

 10. KLENKA, Michal. Major Incidents that Shaped Aviation Security. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer-Verlag. ISSN 1938-7741, 2019, vol. 12, no. 1-2, pp. 39-56 online.
  článok

  článok