Výsledky vyhľadávania

 1. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Navigation in the Arctic. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 141-146 online.
  článok

  článok

 2. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Zapojenie Slovenska do iniciatívy Jeden pás, Jedna cesta. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 142-147 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok

 3. JANČÍKOVÁ, Eva. Nová Hodvábna cesta a jej význam pre ekonomiku SR. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 436-444 online. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok

 4. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha

 5. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v medzinárodných daňových vzťahoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. KHÚLOVÁ, Lucia - ŠPROCHOVÁ, Lenka - HO THI THU HOA. Importance of intermodal transportation (Slovakia vs. Vietnam). - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 187-201. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 7. HANSENOVÁ, Heda - DROBCOVÁ, Lenka. Development of international trade on the river Danube and information and communications innovation: the case of the Slovak Republic. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International scientific conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4085-8, s. 71-81. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 8. RUŽEKOVÁ, Viera. [Logistika ako pridaná hodnota pre zákazníka v globálnej ekonomike]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 2, s. 111-112. Recenzia na: Logistika ako pridaná hodnota pre zákazníka v globálnej ekonomike / Lucia Furdová, Heda Hansenová ; recenzentky Elena Kašťáková, Alexandra Pappová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3683-7.
  článok

  článok

 9. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Cestovný ruch, technika služieb, delegát a sprievodca. Recenzenti: Marián Bujna, Kristína Viestová. 3. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 475 s. [23,8 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/dMaPNGZnZH> ISBN 978-80-225-3948-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. DROBCOVÁ, Lenka. Udržateľný ekonomický rast a adaptácia ako významný faktor konkurencieschopnosti v podmienkach medzinárodnej dopravy a logistiky. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 54-62 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok