Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II : otázky, príklady, úlohy a testy. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [77 s.] [3,92 AH]. ISBN 978-80-89962-34-1.
 2. JANČOVIČOVÁ, Monika - KUFELOVÁ, Iveta. Grant Support for Creative Industry in Slovak Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 200-207 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 3. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3. [Počet ex. : 30, z toho voľných 17, prezenčne 3]
 4. BACULÁKOVÁ, Kristína - HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Allocation of Financial Resources from EARDF in the Context of Typology of Slovak Regions. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Environmental Management and Tourism. - Craiova : ASERS Publishing. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 9, no. 3, pp. 501-509.
  článok

  článok

 5. DUBCOVÁ, Gabriela - ADAMEK, Gabriel - WALLNER, Jozef. Specifics of a business-sport unit: Sources, flows, processes and opportunities. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 81-87 online.
  článok

  článok

 6. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Evaluation of innovation subsidy in selected CEE regions. In Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland. - [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017, p. 205 online.
  článok

  článok

 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Komparácia výsledkov podnikateľských subjektov v slovenskom poľnohospodárstve. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 68-77.
  článok

  článok

 8. ČEPKO, Michal - NÉMETHOVÁ, Valéria. Evaluation of Regional Innovation Support - Analysis of Research and Development Assistance in Companies. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 2585-8785, 2017, vol. 10, no. 2, s. 5-13 online. VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 9. FRANCOVÁ, Zuzana. Marketing elektromobility. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4451-1, s. 50-67. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 10. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter. Spoločenská zodpovednosť firiem a elektromobilita. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4451-1, s. 79-87. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok