Výsledky vyhľadávania

  1. ROVNÝ, Ivan. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II : modelové situácie vo verejnom zdravotníctve a ich riešenia : štátny zdravotný dozor a dokumentácia vo verejnom zdravotníctve : hygiena detí a mládeže : životné prostredie a zdravie : hygiena výživy a zdravie. Banská Bystrica : PRO Banská Bystrica, 2013. 895 s. ISBN 978-80-89057-44-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. BERÁNEK, Jaromír. Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha : MAG Consulting : GRADA Publishing, 2004. 180 s. Hotely a restaurace. ISBN 80-86724-02-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. La gouvernance au XXIe siécle. Paris : OCDE, 2002. 256 s. Études prospectives. ISBN 92-64-28541-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. DĚDIČ, Jan. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha : PROSPEKTRUM, 2000. 546 s. Právo v podnikání, 5. ISBN 80-7175-084-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. [zodpovedná redaktorka: Marta Minarovičová]. Bratislava : Ústav vzdelávania a služieb, 1999. 22, 22 s. ISBN 80-968162-7-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  6. Zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. [zodpovedná redaktorka: Marta Minarovičová]. Bratislava : Ústav vzdelávania a služieb, 1999. 22, 24 s. ISBN 80-968162-7-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  7. HERRMANN, Markus. Unternehmenskontrolle durch Stiftungen : Untersuchung der Performancewirkungen. Aut. úv. Günter Franke. 1. Aufl. Wiesbaden : Deutscher Universitäts Verlag, 1996. 232 s. Gabler Edition Wissenschaft. ISBN 3-8244-6364-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : Všeobecne záväzné predpisy. 1. vyd. Bratislava : Práca, 1994. 396 s. Knižnica odborára, Zv.2/94. ISBN 80-7094-209-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. DEWATRIPONT, Mathias - TIROLE, Jean. The Prudential Regulation of Banks. 1. ed. Cambridge : The MIT Press, 1994. 262 s. ISBN 0-262-04146-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. KORNDÖRFER, Wolfgang - PEEZ, Leonhard. Einführung in das Prüfungs- und Revisionswesen : Lehrbuch für Studium und Praxis. 3. überarb. Aufl. Wiesbaden : Gabler, 1993. 333 s. ISBN 3-409-35234-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]