Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 269  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001925 xpca^"
 1. KINER, Andrej. Effects of Inflation on Investments. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 137-143. I-23-101-00.
  článok

  článok

 2. KALIŠ, Richard. Economics of the Pharmacy Retail Market: Structure, Competition, and Efficiency. Reviewers: Štefan Rehák, Peter Mandžák. - APVV-18-0425. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 71 s. [4,39 AH]. ISBN 978-80-7676-635-8.
 3. ŠAGÁTOVÁ, Slavka - KINTLER, Jakub. Vplyv implementácie princípov sociálnej udržateľnosti na nákladovú efektívnosť. In Medzisektorové dimenzie podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu I. : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-127-5, s. 106-114. VEGA 1/0582/22, VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 4. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Vybrané kapitoly z finančného manažmentu – zbierka príkladov. Recenzenti: Jozefína Hvastová, Peter Gallo. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 81 s. [4,015 AH]. ISBN 978-80-225-4879-3.
 5. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Efektívnosť podnikov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 3, s. 30-36 online.
  článok

  článok

 6. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - ZAWADA, Marcin. The Efficiency of Circular Economies: A Comparison of Visegrád Group Countries. - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 6, pp. [1-13] online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 7. KREHEĽ, Radoslav et al. Technical and Economic Description of the Research on a Measuring Device for Continuous Measurement of the Diameter and Vibration of the Workpiece during the Machining Process. - Registrovaný: Scopus. In Advances in Materials Science and Engineering. - London : Hindawi Limited. ISSN 1687-8442, 2021, no. 12, pp. [1-9] online. ITMS 26220220063, VEGA 1/0051/20, KEGA 004TUKE-4/2020, KEGA 038TUKE-4/2021.
  článok

  článok

 8. ŠTOFOVÁ, Lenka - STRIČÍK, Michal. Modelovanie energetickej efektívnosti – smerovanie k uhlíkovej neutralite Slovenska. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Branislav Kršák. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. 157 s. [7,30 AH]. ISBN 978-80-248-4573-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. FODRANOVÁ, Iveta. Docestujú rekreačné poukážky? In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2020. ISSN 1335-4701, 2. apríla 2020, roč. 28, č. 65, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://komentare.hnonline.sk/komentare/2123981-docestuju-rekreacne-poukaz>
  článok

  článok

 10. BREZINA, Ivan, ml. - DONOVALOVÁ, Alena. The State of the Glass Industry in Slovakia. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 6-17 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.