Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 64  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001927 xpca^"
 1. KINER, Andrej. Effects of Inflation on Investments. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 137-143. I-23-101-00.
  článok

  článok

 2. STAŠKO, Martin. Methods of Business Investement Evaluation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 170.
  článok

  článok

 3. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Metódy odhadu ekonomickej návratnosti investícií vložených do inovácií. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 248-254 online.
  článok

  článok

 4. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - BREZINA, Ivan, ml. Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical Methods in Economics - MME 2018. International Conference. Mathematical Methods in Economics - MME 2018 : Proceedings from the 36th International Conference, Jindřichuv Hradec, Czech republic, September 12-14, 2018. - Praha : Matfyzpress, 2018. ISBN 978-80-7378-372-3, pp. 395-399 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 5. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - ŽÁK, Štefan. Monetising Content through Delivery of Advertisements: The Case of Ad Blockers. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 175-179. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok

 6. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Strategické rozhodovanie v podmienkach neistoty pri posudzovaní environmentálnych investícií. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 28 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Reálny hospodársky cyklus - teoretické a praktické otázky. In Problems and prospects of territories´socio-economic development. international scientific conference. Problems and prospects of territories´socio-economic development : proceedings of the 5th international scientific conference: Opole, Poland, april 14 -17, 2016. - Opole : Publishing House WSZiA, 2016. ISBN 978-83-62683-92-5, s. 55-57. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 8. KMEŤKO, Miroslav. Investor´s reaction on macroeconomics news. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 466-471 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok

 9. STRIŽENCOVÁ, Michaela. Selected issues in capital investments evaluation considering time value of money. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 952-957 CD-ROM. VEGA 1/0007/16 (100%).
  článok

  článok

 10. KERBČÁROVÁ, Daniela. Efekty prílevu priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 60-64 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.